Płatności

Opłatę za babeczki dokonuje się przelewem na poniższy rachunek bankowy.
Dla klientów zamawiających z zagranicy istnieje możliwość płatności PayPal.

DG Paweł Paterek

mBank
Nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3802 8036 0418